ტელეპორტაცია
მომავალში

Diamond Planet - არის პირველი ქართული პლატფორმა, რომელიც კომპანიებსა და ინდივიდუალურ მეწარმეებს ეხმარება წარმატების მიღწევაში და ასევე საიტზე რეგისტრირებულ მომხმარებლებს აძლევს საშუალებას აწარმოონ ბიზნესი სახლიდან გაუსვლელად.

ავტორიზაცია Google Play

ჩვენი შემოთავაზება

ყოველდღიურად შენ ასობით უფასო რეკომენდაციას გასცემ სხვადასხვა კომპანიების საქმიანობაზე, პროდუქციასა თუ მომსახურებაზე.

გახდი Diamond Planet-ის წევრი და მიიღე ყველაზე წარმატებული კომპანიების მოგების წილები. გახადე ანაზღაურებადი შენი რეკომენდაციები და აკეთე ბიზნესი სახლიდან გაუსვლელად. იპოვე ძალა საკუთარ შესაძლებლობებში.

Diamond Planet- შეიქმნა 05.05.2021 წელს. ეს არის ონლაინ პლატფორმა რომელიც მიზნად ისახავს ხელი შეუწყოს დამწყებ თუ უკვე წარმატებულ ბიზნესებს შემოსავლების გაზრდაში და ამავედროს შექმნას ათასობით სამუშაო ადგილი და ასწავლოს ხალხს ბიზნესის კეთება რამდენიმე წუთში. კომპანია მიზნად ისახავს საავტორო ბიზნეს გეგმის დანერგვას, ინოვაციური აზროვნების განვითარებასა და საზოგადოების ცნობადობის ამაღლებას შემოსავლების გაზრდის სფეროში. Diamond Planet არის ხალხზე მორგებული კომპანია, რას გულისხმობ იმას, რომ კომპანიის მართვა ხორციელდება მომხმარებლებთან შეთანხმების საფუძველზე.

არანაირი ვალდებულებები - მხოლოდ შესაძლებლობები - უსაზღვრო შესაძლებლობები.

გახდი Diamond-ის მფლობელი და მიიღე უსაზღვრო და უვადო შემოსავლის წყარო. Diamond-ების რაოდენობა შეზღუდულია - გაიცემა მხოლოდ 10 000 მფლობელზე.

400GEL
  • გახდი დაიმონდის მფლობელი
  • გახდი ჩვენი გუნდის წევრი
  • მართე ბიზნესი სახლიდან გაუსვლელად
შეძენა

VIP

XXX GEL
  • გახდი დაიმონდის მფლობელი
  • გახდი ჩვენი გუნდის წევრი
  • მართე ბიზნესი სახლიდან გაუსვლელად
შეძენა

ლიდერბორდი


ლიდერბორდზე განთავსდება მიმდინარე თვის განმავლობაში Diamond Planet-ის ყველაზე
აქტიური შვიდი რეგისტრირებული მომხმარებელი, რომელსაც საშუალება ექნება მიიღოს
დამატებითი საჩუქრები და ამავე დროს ჩაერთოს კომპანიის მართვასა და ცვლილებების შეტანაში.
Diamond Planet-ის პრეზიდენტის არჩევა ხდება 3 თვეში ერთხელ გამჭვირვალე ონლაინ-არჩევნების წესით, რომელშიც Diamond Planet-ზე რეგისტრირებული მომხმარებლები იღებენ მონაწილეობას. ხმის მიცემის უფლება აქვს ყველა Diamond Planet-ელს. პრეზიდენტობის კანდიდატად დასახელება ხდება Diamond Planet-ზე რეგისტრირებული მომხმარებლის მიერ სურვილის გამოთქმის შემთხვევაში (კანდიდატთა რაოდენობა შეზღუდული არ არის). პრეზიდენტობის მსურველ კანდიდატთა შორის გამარჯვებულია ის, ვისაც ხმა მისცა და ნდობა გამოუცხადა Diamond Planet-ზე რეგისტრირებული მომხმარებლების უმრავლესობამ. პრეზიდენტი უფლებამოსილია Diamond Planet-ისგან გამოითხოვოს ნებისმიერი ხელშეკრულება, რომელიც პარტნიორ კომპანიასთან გაფორმდა (საჭიროების შემთხვევაში მოითხოვოს პარტნიორი კომპანიის წარმომადგენელთან შეხვედრა Diamond Planet-ის დირექტორთან ერთად). პრეზიდენტი უფლებამოსილია მოითხოვოს პარტნიორი კომპანიებისგან მიღებული ყველა ფინანსური შემოსავლისა და გასავლის შესახებ ამომწურავი ინფორმაცია და დოკუმენტაცია. პრეზიდენტი განიხილავს Diamond Planet-ის ლიდერშიფის წევრების წინადადებებს და ცვლილების განხორციელების მოთხოვნით მიმართავს Diamond Planet-ს, რომელიც მოთხოვნილ ცვლილებას მომენტალურად განახორციელებს რეგისტრირებულ მომხმარებელთა უმრავლესობის თანხმობის შემთხვევაში.
App Logo

ჩამოტვირთე

Diamond Planet-ის აპლიკაცია და მართე შენი ბიზნესი მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან.

(349)
Download from Play Store